B. Ammunition till WM-mekanismen/knallpåken | Wby Fiske

Ammunition från Sellier&Bellot, det är den ammunitionen som WM mekanismen är intrimmad på, den fungerar bäst och är billigast.

Startpistols ammunition eller i folkmun ollonskott, det är samma sak, det här är 6 mm, andra fabrikat har en annan utformning på patronhylsan som kan orsaka problem.

Länk till Miekofishing (billigare frakt)